Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2017

valerie-val
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viasexcandy sexcandy
valerie-val
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasexcandy sexcandy
Sponsored post
soup-sponsored
valerie-val
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viasexcandy sexcandy

September 16 2017

valerie-val
7784 f2bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
valerie-val
Reposted fromFlau Flau viakitana kitana
valerie-val
3617 6e8e
Reposted fromlittlefool littlefool viakitana kitana
valerie-val
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapffft pffft

July 10 2015

valerie-val
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam vialimeup limeup
valerie-val
8040 1581

July 07 2015

valerie-val
4707 1af6
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaprettyface prettyface
valerie-val
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viasexcandy sexcandy
valerie-val
9262 e2f0
Reposted fromtulele tulele viasexcandy sexcandy
valerie-val
2189 4ca9 500
Reposted frommental-cat mental-cat viasexcandy sexcandy

July 03 2015

valerie-val
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viallarwydd llarwydd
valerie-val
6470 1003
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaanakarenina anakarenina
valerie-val
2718 4402
Reposted fromlittlefool littlefool viaostatnia ostatnia
valerie-val
6757 b9ee 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaniuszka aniuszka
valerie-val
8165 2706
Reposted frombjureczko bjureczko vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...